سخنرانی مهندس دیکشو کوکرجا در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای»

سخنرانی مهندس دیکشو کوکرجا، رییس شرکت بین‌المللی کوکرجا هند در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای و آینده همگرایی آسیایی»