تقویت ارتباطات مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با دانشگاه‌های کشور سوریه

دکتر علیرضا مظلوم رهنی، مدیر گروه حقوق مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در راستای تقویت ارتباطات این مجمع با دانشگاه‌های سوریه به این کشور سفر کرد.

تقویت ارتباطات مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با دانشگاه‌های کشور سوریه

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، دکتر علیرضا مظلوم رهنی، مدیر گروه حقوق این مجمع در جریان این سفر، ضمن بازدید از دانشگاه‌های دمشق و حلب، با تعدادی از اساتید و اعضای هیئت علمی به گفتگو نشست.
 
وی همچنین در دیدار با دکتر هیثم الطاس رئیس دانشکده حقوق دانشگاه سوریه و دکتر کرمان رئیس دانشگاه حلب، راهکارهای تقویت همکاری‌های علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه را مورد بررسی قرار داد و بر پیوندهای ناگسستنی میان دو ملت تاکید کرد.
 
بازدید از سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهرهای دمشق و حلب و نیز اهدای چندین کتاب از سوی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها از دیگر برنامه‌های دکتر مظلوم رهنی به کشور سوریه بوده است.
 
دکتر مظلوم رهنی پس از بازگشت از این سفر، ضمن ارائه گزارشی از دیدارها و تعاملات صورت گرفته به دکتر کریم نجفی‌برزگر دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، زمینه‌های رشد و گسترش مشارکت‌های علمی و پژوهشی میان دو کشور را مساعد توصیف کرد.