دیدار دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حلب سوریه

جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و جناب آقای دکتر عبدالله رجبعلی‌نژاد، معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حلب سوریه دیدار و گفتگو کردند.

دیدار دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حلب سوریه

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و جناب آقای دکتر عبدالله رجبعلی‌نژاد، معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حلب سوریه دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست که با حضور برخی از مدیران گروه های علمی مجمع برگزار شد، طرفین بر توسعه تعاملات علمی و دانشگاهی میان ایران و سوریه تأکید کردند.