ارتباط علمی و فرهنگی ایران و روسیه؛ مقدمه‌ای برای شکل‌گیری ارتباطات بزرگتر و بیشتر است.

دکتر جلیل دارا، سرپرست مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و آقای پیتر نیکیتنکو، رایزن فرهنگی سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر دیدار کردند.

ارتباط علمی و فرهنگی ایران و روسیه؛ مقدمه‌ای برای شکل‌گیری ارتباطات بزرگتر و بیشتر است.

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، دکتر جلیل دارا، سرپرست مجمع و آقای پیتر نیکیتنکو، رایزن فرهنگی سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر دیدار کردند. دراین دیدار، دکتر دارا با توصیف اهداف مجمع در تعامل با اساتید و فرهیختگان کشورهای جهان، تبادل اطلاعات و گفتگوی میان قشر علمی و دانشگاهی دو کشور ایران و روسیه را گامی موثر در رفع مشکلات کنونی حوزه دانش برشمرد. ایشان، نگاه مشترک ایران و روسیه در لزوم مقابله با رویکرد استکبارطلبانه آمریکا را یکی دیگر از نقاط مشترک حائز اهمیت دانست و تلاش نخبگان علمی برای حل مشکلات سیاسی و بین‌المللی و مبارزه با زورگویی استکبار جهانی را امری لازم اعلام کرد.
آقای پیتر نیکیتنکو نیز با تشکر از تلاش‌های مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در برگزاری کنفرانس‌ها و جلسات علمی، تحکیم روابط علمی و دانشگاهی را اقدامی اثربخش بیان کرد.
در پایان و به رسم یادبود، یک هدیه نیز به ایشان تقدیم شد.