تقویت نگاه به شرق، هدف تبادلات علمی ایران با کشورهای مسلمان/عراق خواستار انتقال پیشرفت‌های علمی ایران

در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بین مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و بنیاد بین‌المللی اربعین عنوان شد.

تقویت نگاه به شرق، هدف تبادلات علمی ایران با کشورهای مسلمان/عراق خواستار انتقال پیشرفت‌های علمی ایران

دکتر جلیل دارا، سرپرست مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بین مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و بنیاد بین‌المللی اربعین عراق گفت: شکل گیری تفاهم نامه بین دانشگاه‌های مختلف اسلامی از اقدامات موضوعی مجمع اساتید محسوب می‌شود. وی ادامه داد: تفام نامه‌ای که امروز منعقد شده است بیانگر تبادلات علمی بین ایران و عراق است که از طریق اساتید دانشگاه‌های ایران و عراق شکل گرفته است و یکی از حوزه‌های اصلی تبادلات علمی بحث دانش هسته‌ای است که امیدارویم انتقال تجربیات مربوط به این حوزه را دنبال کنیم. دارا افزود: این تفاهم نامه شروعی برای توسعه تبادلات علمی با اساتید و نخبگان عراقی بود و ما با سایر کشورهای اسلامی هم تبادل علمی را در دستور کار داریم.

همچنین دکتر سید ضیاء راضی کاظم الصافی، رییس بنیاد بین‌المللی اربعین گفت: تفاهم نامه ای که امروز منعقد شده است دربردارنده تشکیل نشست های علمی و تبادل استاد و دانشجو بین ایران و عراق است. وی افزود: خواستار تبادل اطلاعات علمی در حوزه‌های مختلف از جمله انتقال پیشرفت‌های علمی ایران در زمینه هسته‌ای هستیم.