نشست تخصصی «سیاست خارجی آمریکا از آمریکای لاتین تا جنوب غرب آسیا»

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار می‌نماید.

نشست تخصصی «سیاست خارجی آمریکا از آمریکای لاتین تا جنوب غرب آسیا»

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، این مجمع در نظر دارد نشست تخصصی «سياست خارجى آمريكا از آمريكاى لاتين تا جنوب غرب آسيا» را  برگزار نمايد.

با حضور:
١-دكتر حسین قریبی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل
٢-دكتر محمدصادق كوشكى، عضو هيأت علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران
٣-والتر سورنتینو، دبیر امور بین‌الملل حزب سیاسی PCdoB برزیل
٤-يوجين آراگون، وزير سابق دادگسترى برزيل
٥-ژوآن ويسنت گولارت، رييس مؤسسه ژوآن گولارت

زمان: سه‌شنبه ٤ آبان، ساعت ١٥:٣٠ الی ١٧:٣٠

لینک‌ پخش زنده:
https://www.aparat.com/iaomup/live
لينك پخش زنده اينستاگرام:
https://www.instagram.com/iaomup2