دوره جدید «رهبری آکادمیک»

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، دوره جدید «رهبری آکادمیک» را برگزار می‌نماید.

دوره جدید «رهبری آکادمیک»

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، این مجمع دوره جدید «رهبری آکادمیک» را برگزار می‌نماید.
این دوره به مدت 5 روز از شنبه 27 شهریور 1400 تا چهارشنبه 31 شهریور 1400 از ساعت 14:00 الی 18:00 و به زبان انگلیسی برگزار می‌گردد.
مدرس این دوره، جناب آقای دکتر محسن‌رضا حیدری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌باشند.
برای ثبت‌نام در این دوره با شماره‌های ذیل تماس بگیرید:
021-86035007
09198068835