همایش نقش نخبگان و فرهیختگان در تبیین و تحقق تمدن اسلامی قرآن‌بنیان

دانشکده علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با همکاری مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار می‌کند.

همایش نقش نخبگان و فرهیختگان در تبیین و تحقق تمدن اسلامی قرآن‌بنیان

دانشکده علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با همکاری مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار می‌کند:

«همایش نقش نخبگان و فرهیختگان در تبیین و تحقق تمدن اسلامی قرآن‌بنیان»

🔹سخنران: جناب آقای دکتر خاکرند، دانشیار دانشگاه شیراز

🗓 سه شنبه ۲۸ اردیبهشت، ساعت ١٨:٠٠
https://82.99.217.99/res