انتشار ترجمه انگلیسی کتاب «دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (ره)» توسط مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها

ترجمه انگلیسی کتاب «دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (ره)» توسط مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها منتشر شد.

انتشار ترجمه انگلیسی کتاب «دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (ره)» توسط مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، فایل ترجمه انگلیسی کتاب «دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (ره)» که توسط مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها منتشر شده است از طریق لینک ذیل قابل دریافت می‌باشد:


دانلود فایل