نشست تخصصى «ابعاد حقوقی تحريم‌های آمریکا علیه کشورهای محور مقاومت و روش‌های مقابله با آن»

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در نظر دارد نشست تخصصى «ابعاد حقوقی تحريم‌های آمریکا علیه کشورهای محور مقاومت و روش‌های مقابله با آن» را با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار نماید.

نشست تخصصى «ابعاد حقوقی تحريم‌های آمریکا علیه کشورهای محور مقاومت و روش‌های مقابله با آن»

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در نظر دارد نشست تخصصى «ابعاد حقوقی تحريم‌های آمریکا علیه کشورهای محور مقاومت و روش‌های مقابله با آن» را با حضور اساتید ذیل برگزار نماید.

١-دکتر هیثم الطاس، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه دمشق سوریه
٢-دکتر محمدرضا تخشید، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
٣-دکتر الهام امین‌زاده، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
٤-دکتر مهدی پیری، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
٥-دکتر سید محمدحسن رضوی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
٦-دکتر محمد ساردوئی‌نسب، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
٧-آقای اشکان پیرزاده، نویسنده کتاب حقوق تحریم‌ها

زمان: شنبه ٩ اسفند، ساعت ٠٩:٠٠ الی ١١:٠٠

لینک‌ پخش زنده:
https://www.aparat.com/iaomup/live
 
لينك پخش زنده اينستاگرام:
https://www.Instagram.com/iaomup2