اولین همایش علمی - پژوهشی بین‌المللی تمدن اسلامی قرآن‌بنیان

گروه علوم قرآن و حدیث مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار می‌کند.

اولین همایش علمی - پژوهشی بین‌المللی تمدن اسلامی قرآن‌بنیان

محورهای فرعی همایش:

1-مبانی قرآنی تمدن اسلامی
2-مبانی حدیثی تمدن اسلامی
3-نقش نخبگان در بسترسازی تمدن نوین قرآن‌بنیان
4-فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی تمدن قرآن‌بنیان
5-اربعین، زمینه‌ساز تمدن قرآن‌بنیان


*** به جهت قرارگرفتن در شرایط ویژه کرونایی، مهلت ارسال چکیده مقالات تمدید شد. ***
*** چکیده مقالات را حداکثر تا تاریخ 30 آبان 1399 به نشانی الکترونیک quranic.t.g@gmail.com ارسال نمایید. ***


*** همایش به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. ***


*** مقالات برتر در نشریات معتبر چاپ خواهد شد. ***