برگزاری نشست تخصصی با موضوع : «روابط راهبردی جمهوری اسلامی ايران و فدراسيون روسيه – تمديد تفاهم‌نامه همكاری دو جانبه و فرصت‌های پيش رو»

دریافت درک درست از دگرگونی در سرشتِ روابط راهبردی ایران و روسیه، نیازمند بحث و بررسی های دقیق علمی و کارشناسی است. به همین منظور؛ «مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها» نشستی تخصصی با موضوع : «روابط راهبردی جمهوری اسلامی ايران و فدراسيون روسيه – تمديد تفاهم‌نامه همكاری دو جانبه و فرصت‌های پيش رو» را با حضور اساتید و کارشناسان ایران و روس در تاریخ سه شنبه 1399/05/21 از ساعت 17/00 تا 19/00 برگزار می نماید.

برگزاری نشست تخصصی با موضوع : «روابط راهبردی جمهوری اسلامی ايران و فدراسيون روسيه –  تمديد تفاهم‌نامه همكاری دو جانبه و فرصت‌های پيش رو»

در پی برگزاری موفقیت آمیز نشست تخصصی «مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها» با عنوان «برنامه 25 سالۀ همکاری های تهران – پکن و چشم انداز مناسبات ایران و چین در دو دهۀ آینده» که با حضور اساتید متخصص در حوزۀ مسائل چین و شرق آسیا در تاریخ دوشنبه 1399/04/30  برگزار گردید و با استقبال قابل تأمل داخل و خارج از کشور قرار گرفت؛ «مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها» در نظر دارد که در همین راستا، نشست تخصصی با موضوع : «روابط راهبردي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه –  تمديد تفاهم‌نامه همكاري دو جانبه و فرصت‌هاي پيش رو» را با حضور اساتید و کارشناسان ایران و روس به شرح زیر در تاریخ سه شنبه 1399/05/21  برگزار نماید:
١- مهندس محمودرضا سجادي، سفير اسبق ايران در روسيه
٢- دكتر عبداله حسيني، سفير اسبق ايران در بلاروس
٣- دكتر عليرضا بيگدلي، سفير اسبق ايران در آذربايجان و تركيه
٤- دكتر الكساندر سادوفنيكوف، سفير سابق روسيه در ايران
٥- دكتر محمود شوري، معاون موسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس)
٦- دكتر آلگ آكولينچف، رئيس انجمن فرهنگي ادبي روسيه و ايران
٧- خانم دكتر يلنا دونايوا، پژوهشگر ارشد انستيتو مطالعات شرقي آكادمي ملي علم روسيه
٨- دكتر الكسي خلبنيكوف، كارشناس مسائل غرب آسيا از شوراي امور بين‌الملل روسيه

*  لينك‌ پخش زندۀ نشست در آدرس:
https://www.aparat.com/iaomup/live

 و همچنین، آدرس پخش زندۀ اينستاگرام در:
https://www.instagram.com/iaomup

*  شایان ذکر است که با توجه به محدوديت‌هاي فاصله‌گذاري اجتماعي، ناشی از بیماری فراگیر کرونا، (و با عرض پوزش) امكان حضور فيزيكي اساتيد محترم در مکان مجمع وجود ندارد.

                                                              *** 
همانگونه که اشاره شد؛ دریافت درک درست از دگرگونی در سرشتِ  روابط راهبردی ایران و روسیه، نیازمند بحث و بررسی های دقیق علمی و کارشناسی است.
خاطرۀ بسيار تلخي كه براي هميشه در ذائقۀ مردم ايران نقش بسته است، پادشاهي تزارهاي روس و امپراطوري ستمگر اتحاد جماهير شوروي است كه در طي بيش از دو قرن گذشته، در قالب دو نظام متفاوت و متضاد، براي مردم ايران روايتگر مصائب بي شمار، نقض تماميت ارضي و كانون اصلي تهديد موجوديت ايران بوده اند.
در اساس، علت اصلي رويكرد ايراني ها به اروپا، و آغاز عصر غرب گرايي در ايران، عملكرد آن همسايه در آن عصر و زمان بوده است كه سياستمداران خام انديش ايران را از گزند «ببر» بي رحم و خونريزِ «سيبري» به پناهِ درندگان وحشی «اروپا» و سپس «ایالات متحده آمريكا» سوق داد.
راهبرد حكيمانۀ بنیانگذار  انقلاب اسلامی ایران  حضرت امام خميني(ره) در نفي دو امپرياليسم شرق و غرب كه به تكوين  شعار استراتژيك مردم مسلمان ايران تحت عنوان «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» انجاميد، ناشي از همين تجربۀ گران سنگ تاريخي بوده است.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که امروزه (اگر مرزهاي دريايي در حوزه درياي مازندران لحاظ نگردد)؛ پس از سقوط و اضمحلال امپراطوري اتحاد جماهير شوروري و ايجاد دولت – ملت هاي جديد؛ مرزهاي زميني ايران با اين همسايه، (تقريباً) به دوران حكومت صفويه بازگشته است.
بررسی تحولات سريع و شگفت انگيز عرصۀ روابط بين الملل، نشان گر آن است كه به اعتراف دوست و دشمن، نظام جمهوري ايران به عنوان قدرتی نوظهور قد برافراشته است، از سویی دیگر، كشور روسيه بنا بر راهبرد و استراتژي ديرينه اش در همكاري با چين و هند و احساس تهديد جدي ناشي از گسترش ناتو به شرق و تمايل اين رقيب ديرينه روسيه براي استقرار در جمهوري هاي استقلال يافته از امپراطوري شوروي سابق، (با برجستگی خاصّ ماجرای شبه جزیرۀ کریمه) و نيز به دليل نيازمندي هاي گوناگون اقتصادي و سياسي؛ راه همكاري و همگرايي را «به صورت عام» با جهان اسلام و  «به صورت خاص»  با جمهوري اسلامي ایران  برگزيده و منفعت ملموس آن را نیز به روشنی مشاهده نموده است.
 البته نظام جمهوري اسلامي ايران هم با علم به اهمیت ضرورت گسترس روابط سیاسی، اقتصادي، امنیتی و فنّي ميان دو كشور، با تفهيم خطر تسلط آمريكا و اروپا بر منطقه غرب آسیا به طرف روسي، به صورتي هدفمند، اين تغيير فضاي گذشته «تنش» و «تهديد» را به فضاي «همكاري» و «همگرايي»؛ مديريت مي نمايد. بخصوص از این جهت که نظام سلطۀ غرب؛ پس از سقوط امپراطوری شوروی سابق؛ جهان اسلام را «به صورت عام» و نظام جمهوري اسلامي ایران را «به صورت خاص» به عنوان سیبل و هدف دشمنی و عناد همه جانبه برگزیده است.