روز قدس؛ مشعلی که خاموش نخواهد شد...

امسال روز قدس با فضای خاص و متفاوتی نسبت به سالهای گذشته مواجه است؛ و آن درگیر شدن کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی با شیوع ویروس کرونا است. این شرایط و بایسته های آن در نحوه انتقال پیام فلسطین در سرتاسر دنیا توسط دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به رشته تحریر در آمده است.

روز قدس؛ مشعلی که خاموش نخواهد شد...

جمعه ی پایانی ماه مبارک رمضان، مقطعی حساس در تاریخ معاصر اسلام و آزمونی بزرگ برای بشریت و شرافت و کرامت انسانی به شمار می رود. روزی که با درایت معمار کبیر انقلاب، بر اذهان آزادی خواهانِ جهان نقش بربست تا بساطِ نقشه های شوم ستمگران تاریخ را برچیند. با تدبیر آن رهبر فرزانه، در پسِ صفای باطن و توجه قلوب به حقایق و ارزشهای والای انسانی و اخلاقی در این ماه کریم، عرصه ای برای مومنان و مسلمانان جهان فراهم گردید، تا با یکدلی و یکرنگی، صداقت، حق جویی و عدالت طلبی خود را به اثبات برسانند. 
دیرزمانی ست که قبله اول مسلمین و قلب تپنده تمدن اسلامی در تسخیر دژخیمان رژیم صهیونیستی است؛ همان اهریمنی که در سایه حمایت دولتهای استکباری، سکوت تلخ برخی دولت های اسلامی و تسامح و تساهل نهادهای بین المللی، طی ده ها سال، روز به روز بر دامنه وقاحت و شرارت خود در دست اندازی به سرزمین¬های فلسطین اشغالی افزوده است تا آنجا که امروز، طوماری از نقض حقوق بنیادین بشری را در کارنامه حیات ننگین خود گنجانده است. رژیم مجعول افزونه خواهی که به تازگی خیال باطل معامله قرن و افزودن بر حریم غاصبانه خود را در سر می پروراند و با نیرنگی نو، دلخوش به طرح مزوّرانه دولت آمریکا، در تلاش است تا تعهدات ظالمانه پیشین و حداقل های انتظارات جامعه جهانی را نیز زیر پا نهد. 
حال آنکه حقیقت روز قدس همچون چراغی افروخته در سرتاسر عالم روشنگری می کند و نفس های ناپاک ظالمان و منافقان را یارای خاموشی نور هدایت ناشی از آن نیست. صاعقه روز قدس، آتش خشمی را بر می انگیزد که زبانه های آن با تکرار جنایات صهیونسیت ها هر روز شعله ور تر می شود و به زودی دامنگیر مجرمان خواهد شد.  
اما امسال روز قدس با فضای خاص و متفاوتی نسبت به سالهای گذشته مواجه است؛ و آن درگیر شدن کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی با شیوع ویروس کرونا است. با توجه به این مسأله و به استناد ضرورت شرعی و عقلانی در حفظ جان و سلامتی، لاجرم اجتماعات و مراسمات بسیاری نیز در کشورهای مختلف محدود شده اند. بنابراین، امسال شاهد تجمع شورانگیز مردمی در حمایت از ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین نیستیم. اما این هرگز به معنای خاموش شدن مشعل حمایت از قدس عزیز و فلسطین و فلسطینیان غیور نخواهد بود. تردیدی نیست که روز قدس به اعتبار خود روز قدس است؛ به اعتبار همسویی و همداستانی انسانهای رنجیده و آزاده جهان در جدالی خستگی ناپذیر با ظالمان و سفاکان تاریخ؛ آری، روز قدس به اعتبار خود روز قدس است؛ و نه فقط به اعتبار تجمعات پرشکوهی که صرفاً نماد و ابزاری برای اعلام انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی است. 
بنابراین اصلِ این بنای رفیع همچنان پابرجاست و آن چه هست کیفیت تظاهر و ابزار ترویج و آگاهی بخشی در این روز سترگ است. امروز در سایه تغلیظ نقش رسانه ها و تراوایی و باروری اندیشه ها در فضاهای مجازی، روز قدس می تواند تبلوری بی نظیر در دنیا داشته باشد. همانطور که مشی امور جوامع در شرایط کنونی پاندمی کرونا، در عرصه های آموزش، اقتصاد، فرهنگ و حتی سیاست وابسته به فناوری های ارتباطی الکترونیک شده است، در مسأله بیت المقدس و دیگر نمادهای والای انسانی، فرهنگی و اعتقادی نیز این فضا را فرصتی مغتنم باید برشمرد. در این راه لازم است تا نهادها و مراجع رسمی و غیر رسمی و تمامی ملت ها و یکایک شهروندان آزاده و شرافتمند جهان، از طریق ایجاد، همرسانی و تشریک مساعی در برنامه ها و طرح های رسانه ای، فریاد حمایت خود از ملت داغدیده و بی دفاع فلسطین و غریوِ انزجارشان را از حملات رژیم ملعون اشغالگر قدس به گوش جهانیان برسانند تا بدینسان مشت کوبنده افکار عمومی را بر سر عمارت تزویر صهیونیزم و اعوان و ایادی آن فرود آورند. 
چشم انتظاریم به امید آن روز که دست غاصبان از قدس شریف و اقلیم مقدس فلسطین کوتاه گردد و سرزمین های اشغالی دیگر بار به تصرف صاحبان حق و مالکان اصلی آن بازگردد.

دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری