بیانیه مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در محکومیت کشتار مسلمانان در هند

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در بیانیه‌ای کشتار مسلمانان در هند را محکوم کرد.

بیانیه مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در محکومیت کشتار مسلمانان در هند

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، این مجمع طی بیانیه‌ای کشتار مسلمانان در هندوستان را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

اساتید محترم دانشگاه های سراسر جهان

در روزهای گذشته حداقل 43 انسان بی‌گناه در آتش غضب هندوهای افراطی در کشور هند سوختند. مساجد متعددی به آتش کشیده شدند و ده ها خانه و مغازه با خاک یکسان شدند. بسیاری از این قربانیان به ضربات وحشیانه چوب و سنگ و چماق جان دادند در حالیکه عزیزانشان دست پا می زدند تا شاید پلیسی به دادشان برسد.

جنایتهای اخیر در ناحیه شمال شرقی شهر دهلی نو، از تظاهراتی مسالمت آمیز در اعتراض به قانون جدید تصویب شده در کشور هندوستان آغاز شد. احزاب راست گرا و شاخه های افراطی آنان، مردم معترض را تهدید کردند که اگر جلوی این تظاهرات اعتراضی را نگیرند، خودشان دست به کار می شوند و همین نیز شد.

در اهمال و بی‌تفاوتی روشن دستگاه های امنیتی هندوستان، مردم معترض مورد هجوم وحشیانه حامیان قانون تابعیت جدید هند قرار گرفتند. مسلمانان هند از زمان تصویب این قانون در ماه دسامبر 2019 که به مهاجرین غیر مسلمان از کشورهای همجوار حق تابعیت هند را اعطا می کند، هیچ روزی را ساکت ننشستند.

آنان به درستی می دانند که گام بعدی این قانون، سلب تابعیت از جمع کثیری از مسلمانان هند به بهانه مهاجر بودن است و نسبت به مسلمانان تبعیض قائل می‌شود.

برای آنانیکه رخدادهای شش ماه گذشته کشور هندوستان را دنبال می کنند پر واضح است که راست گرایان هند، پروژه اسلام ستیزی خویش را با لغو خودمختاری ایالت مسلمان نشین جامو و کشمیر در ماه آگوست 2019 شروع کردند و پرده های دیگر این سیاست را در فیصله دادن پرونده مسجد بابری و نیز سلب تابعیت از مسلمانان ایالت آسام و در نهایت تصویب قانون بازنگری در قانون تابعیت دنبال کرد. اینک که مسلمانان هند به درستی صدای بحق اعتراض خویش را نسبت به این سیاست ها بلند کرده اند.

مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها ضمن محکومیت شدید کشتار رخ داده، از دولت هند می خواهد تا نسبت به وظیفه قانونی و انسانی خویش در حفظ جان اقلیت مسلمان این کشور متعهد باشد و زمینه بروز این ناآرامی ها را با بازنگری و تجدید نظر در سیاست های غلط اسلام هراسانه از بین ببرد.

در پایان مجمع از نهادهای بین المللی می خواهد به سکوت خود نسبت به کشتارهای اخیر خاتمه دهند.