برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

اولین جلسه راهبردی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها برگزار شد.

برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها، اولین جلسه شورای راهبردی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها سه شنبه 26 آدر سال جاری در سالن کنفرانس و اجتماعات مجمع برگزار شد.


دکتر ایزدی، مدیرعامل مجمع اساتید ضمن توضیح رسالت مجمع و اهداف آن، گزارشی از عملکرد مجمع در 9 ماه گذشته ارائه داد. سپس حضار دیدگاه های خود در پیرامون مجمع و موضوعات مطرح شده را بیان کردند.


شورای راهبردی مجمع اساتید شامل جمعی از اساتید دانشگاه، فعالان حوزه بین­ المللی، سفرای سابق، نمایندگان سابق مجلس و مدیران دانشگاهی است و در آن موضوعاتی مانند برنامه های آتی مجمع، اهداف و راهبردها به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.