نشست هم اندیشی«ارائه تعریفی از بانکداری اسلامی به همراه بررسی چالش ها و موانع آن »

نشست هم اندیشی«ارائه تعریفی از بانکداری اسلامی به همراه بررسی چالش ها و موانع آن » با سخنرانی دکتر عبدالکریم تاراس در مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها برگزار شد.

نشست هم اندیشی«ارائه تعریفی از بانکداری اسلامی به همراه بررسی چالش ها و موانع آن »

در این همایش، دکتر توکلی مدیر گروه الهیات مجمع و دکتر نمازی زاده، مدیر گروه آموزش مجمع دیدگاه های خود را در خصوص بانکداری اسلامی و چالشها و مسائل مرتبط با آن را بیان کردند. سپس دکتر تاراس سخنرانی خود را آغاز نمود.
وی در ابتدا گفت که وظیفه مسلمانان و به خصوص شیعیان این است که در مقابل تئوری های غربی که کشورهای امپریالیستی و صهیونیستی برای استعمار کشورهای اسلامی طرح می کنند، از اموزهای اسلامی در زمینه ها اقتصادی کنند. زیرا «امروزه جنگ های اقتصادی معمول تر است تا جنگ های نظامی».
دکتر تاراس در ادامه افزود: « نقش و اهمیت اقتصاد در تداوم نظام سیاسی یک کشور همانند نقش خون در بدن انسان است. اگر اقتصاد یک کشور در جهت و ملازم اقتصاد کشورهای امپریالیستی باشد دیگر ان کشور استقلالی ندارد.»
ایشان اضافه کرد: «هدف بانکهای مبتنی بر ربا سود یک طرفه خود بانک است و سود و ضرر مشتری برای آنها اهمیتی ندارد. حتی اگر مشتری در طرح تجاری خود شکست بخورد برای آنها بهتر است.  به همین دلیل در کشور انگلستان مشتریان بانک های غیر اسلامی رو به کاهش و مشتریان بانک های اسلامی رو به افزایش است. بیش از 80 درصد مدیران بانکهای اسلامی در انگلستان غیر مسلمان و بیش از 90 درصد مشتریان انها نیز غیر مسلمان هستند. بانک های اسلامی نقشه تجاری مشتری را مورد بررسی دقیق قرار می دهند تا از موفقیت آن مطمئن شود. و در آخر در سود و زیان آن شریک می شوند».
دکتر تاراس در بحث موانع و چالش به کاربردن نظریه بانکداری اسلامی گفت: «مانع اول عدم وجود پول واقعی در اقتصاد امروز که به جای ان پول و اقتصاد توهمی رایج است. مانع دوم وابستگی سیستم بانکداری همه کشورها با سیستم بانکداری ربا خواری بین المللی است. مانع سوم هم اجتماعی است؛ شهروندان امادگی لازم را برای کار کردند با سیستم بانکداری اسلامی را ندارند. لذا از لحاظ روانی و ذهنی مردم را آماده کنیم».
ایشان در پایان اشاره کردند:« شیعیان به عنوان نخبگان جامعه اسلامی هستند و از جمهوری اسلامی انتظار می رود در بحث بانکداری اسلامی قوی تر وارد شود».
بخش پایان نشست به پرسش و پاسخ حضار اختصاص یافت و سپس جلسه نشست هم اندیشی پایان یافت.