نشست هم اندیشی« فرصت ها و چالش های آموزش و ترویج زبان فارسی در کشور عراق»

نشست هم اندیشی« فرصت ها و چالش های آموزش و ترویج زبان فارسی در کشور عراق» با حضور استاد ایفان کریم الفیلی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بغداد در مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها برگزار شد.

نشست هم اندیشی« فرصت ها و چالش های آموزش و ترویج زبان فارسی در کشور عراق»

نشست فرصت ها و چالشهای ترویج زبان فارسی در عراق با سخنان خانم دکتر خزعلی و آقای دکتر نمازی زاده آغاز شد. سپس استاد ایفان کریم الفیلی دیدگاه های خود را در خصوص وضعیت زبان فارسی در کشور عراق، مشکلات و چالشهای ترویج آن و پتانسیلهای موجود مطرح کردند.
آقای الفیلی در خصوص راه اندازی بخش زبان فارسی در دانشگاه بغداد گفت: «در سال 1969 گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بغداد توسط دکتر حسین علی مفوض تاسیس شد. به دلیل گنجینه های علمی غنی در زبان فارسی، اساتید عراقی به ضرورت ترجمه متون فارسی به عربی و آموزش زبان فارسی پی برده و به همین دلیل به آموزش زبان فارسی در عراق پرداختند». وی اضافه نمود: «در زمان رژیم بعث و به ویژه در زمان جنگ عراق با ایران، فرصت آموزش زبان فارسی بسیار محدود بود و تبلیغات علیه ایران و زبان فارسی در این دوره رو به ازدیاد گذاشت. اشتراکات زیاد زبان عربی و فارسی موجب فراگیری آسان زبان فارسی در بین عرب زبانان شده و در عین حال فراگیری رسم الخط فارسی دشواری های زیادی راه به همراه دارد». وی در بحث چالش های آموزش زبان فارسی به کمبود کتاب مرجع اشاره کرد و گفت: کشور ایران برای در بحث آموزش زبان فارسی برای ما مرجعیت دارد اما مراکز آموزش زبان فارسی در عراق کتابهای آموزشی و سیستم آموزشی یکسان و متحدی را ارائه نمی دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه بغداد در ادامه افزود: «چالش بعدی در بحث آموزش زبان فارسی کمبود مدرس مجرب است.  لازم است مدرسان برای تدریس زبان فارسی دوره های آموزشی متعددی را طی نمایند و صرف توانایی صحبت کردند به زبان فارسی کفایت نمی کند. در عراق دانشگاه های مختلفی وجود دارند که همانند دانشگاه بغداد به آموزش زبان فارسی می پردازند اما این دانشگاه ها جدا از گروه های علمی رسمی، دوره­ه ای آموزش زبان فارسی را برگزار نمی کنند. به طوری که می توان با همکاری و هم اندیشی این گونه چالش ها را بر طرف کرد».
  استاد الفیلی در ادامه به چالش دیگری که دانشجویان در بحث آموزش زبان فارسی با آن مواجه هستند اشاره کردند و فرمودند: « در دانشگاه های ایران از دانشجویان خارجی مدارک زبان انگلیسی مثل تافل را درخواست می کنند این در حالی است که قصد ما فراگیری زبان فارسی است و قاعدتا باید از ما آزمون و مدرک زبان فارسی مطالبه نمایند».
ایشان همچنین اضافه کردند: «در کشور عراق به جز دانشجویان و دانشگاهیان داوطلبان دیگری هم وجود دارند که علاقه مند به فراگیری زبان فارسی هستند. همسایگی ایران و عراق و همچنین مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی این دو کشور زمینه و فرصت یادگیری زبان فارسی را ایجاد نموده است».
پس از سخنرانی استاد الفیلی، حاضران سوالات و دیدگاه های خود را در خصوص موضوع نشست مطرح کردند و با آقای ایفان الفیلی به تبادل آراء پرداختند.