نشست هم اندیشی«نقش زنان در آموزش و فرهنگ اسلامی کشور پاکستان»

نشست هم اندیشی«نقش زنان در آموزش و فرهنگ اسلامی کشور پاکستان» با سخنرانی خانم دکتر فاطمه حسن رئیس انجمن ترقی اردو پاکستان و استاد دانشگاه در مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها برگزار شد.

نشست هم اندیشی«نقش زنان در آموزش و فرهنگ اسلامی کشور پاکستان»

در این نشست، خانم دکتر فاطمه حسن با اظهار خرسندی از دعوت به مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها  به نقش و جایگاه زنان در پاکستان پرداخت. وی گفت: «در جمهوری اسلامی پاکستان حقوق و مزایای زنان بر اساس فرقه مذهبی خودشان اعمال می شود. همان طور که در اسلام اشاره شده حقوق زن ومرد برابر است و قانون جاری هم قانون اسلامی است. در آموزش هم زنان در پاکستان نقش به سزایی دارند. . ایشان در ادامه افزود که  در سال های اخیر زنان در اشتغال نقش فعالی را دارا بودند و شاید دلیل آن مشکلات مالی و اقتصادی پاکستان باشد. طبق آمارهای مربوط به خانم فاطمه حسن،  30 درصد از نمایندگان مجلس پاکستان را خانم ها تشکیل می دهند». 
 معرفی انجمن ترقی اردو پاکستان بخش دوم فرمایشات خانم فاطمه حسن بود که در آن به اهمیت و ضرورت تقویت روابط فرهنگی ایران و پاکستان اشاره کردند و فرمودند: « بیش از دوهزار و 500 جلد کتاب نسخه خطی ارزشمند در کتابخانه انجمن ترقی اردو پاکستان موجود است که بیشتر آنها به زبان فارسی نگاشته شده  و این یکی از نشانه های پیوندهای عمیق فرهنگی میان دو همسایه است».
    ایشان در بخش دیگری از سخنرانی خود، با تاکید بر ضرورت امضای تفاهم نامه میان انجمن ترقی اردو پاکستان و کتابخانه ملی ایران برای گسترش همکاری ها از جمله همکاری در حوزه انجام تحقیقات و کارهای لازم درخصوص نسخ خطی فارسی در کتابخانه های پاکستان، اضافه کرد: «دانشگاه های انگلیس و آمریکا و بطور مشخص "موسسه روشن" (بخش آموزش و تحقیقات زبان فارسی وابسته دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه مریلند آمریکا) به دنبال امضای تفاهم نامه هایی با انجمن اردو امضا و خواستار آن هستند تا بر روی نسخ خطی فارسی موجود در کتابخانه این انجمن کار کنند.آمریکایی ها به بهانه دستیابی به این گنجینه ارزشمند، ادعا می کنند که روش نگهداری از این نسخ خطی را می دانند و از آنها محافظت خواهند کرد». ایشان تاکید کردند: «این نسخه های خطی ارزشمند، میراثی ارزشمند نزد ما است و خواستار آن هستیم که هرگونه کار و اقدام در مورد این گنجینه فرهنگی و تاریخی ذی قیمت توسط دوستان ایرانی ما انجام شود».
   سپس زمان طرح پرسشهای حضار و پاسخ های خانم فاطمه حسن فرا رسید. نشست مذکور با پاسخ به سوالات مخاطبان حاضر در مجمع و اهدای صنایع دستی ایران به خانم فاطمه حسن خاتمه یافت.