سخنرانی استاد دانشگاه الازهر مصر با عنوان فهم علمی کلام قرآن با تکیه بر بررسی مفهوم زمان و نظریه نسبیت در قرآن

«فهم علمی کلام قرآن با تکیه بر بررسی مفهوم زمان و نظریه نسبیت در قرآن» توسط شیخ محمد العصفور استاد دانشگاه الازهر مصر در مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها برگزار شد.

سخنرانی  استاد دانشگاه الازهر مصر با عنوان فهم علمی کلام قرآن با تکیه بر بررسی مفهوم زمان و نظریه نسبیت در قرآن

شیخ العصفور استاد دانشگاه الازهر مصر با اشاره به یکی از آیات الهام بخش  قرآن کریم که ازگذشتگان و آیندگان خبر می دهد و حکمی که قرار است برای آنها جاری شود به توضیح نظریه نسبیت و زمان در قرآن پرداختند. ایشان در بخشی از سخنانشان فرمودند: « بهترین فهم از قرآن را اهل بیت و کسانی که به اهل بیت نزدیک هستند، دارند. به طور مثال جابربن حیان پدر علم شیمی همواره در نظریات علمی خود به کلام امام صادق(ع)استناد می کند. قرآن از زمان های مختلفی از جمله: دنیا، برزخ، آخرت ، عالم روح و ... صحبت می کند. دانشمندان نیز زمان را به واحدهای مختلفی تقسیم کرده اند. قرآن، خداوند را سریعترین حساب گران معرفی می کند.  بعضی از آیه های قرآن به صورت ماضی به کار رفته شده است. مثلا "کسانی که کفر ورزیده اند به سوی جهنم رانده شدند" و این قاعده ای فیزیکی را اثبات می کند». 
ایشان در ادامه با تشریح نظریه علمی نسبی بودن زمان  و بررسی آیات وحی بحث خود را خاتمه دادند.
در پایان برخی از حضار پرسشهای خود را با شیخ العصفور مطرح کردند و ایشان پاسخ هایی را ارائه کردند.