دعوت از استادان محترم دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور برای عضویت در «مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها»

پس از برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی «مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها»؛ در تاریخ 20 تیر ماه 1398 و در پی آن، برگزاری نخستین جلسۀ کاری مدیران محترم گروه‌های علمی مجمع در تاریخ 25 تیر ما 1398 دعوتنامۀ «مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها» از استادان محترم دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور برای عضویت در «مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها» انتشار یافت.

دعوت از استادان محترم دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور برای عضویت در «مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها»


پیرو برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی «مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها»؛ در تاریخ 20 تیر ماه 1398 و در پی آن، برگزاری نخستین جلسۀ کاری مدیران محترم گروه‌های علمی مجمع در تاریخ 25 تیر ما 1398   مجمع بین‌المللی یاد شده با فراخوان استادان علاقه‌مند  نسبت به هم­افزایی علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی با استادان سایر دانشگاه‌های جهان در عرصه بین‌المللی، از آنان برای عضویت در «مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها» دعوت نموده است. 
هم‌زمان با فراخوان عضویت در  «مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها»، مجمع بین‌المللی یاد شده، با انتشار یک بروشور مختصر، اهداف و برنامه‌های بنیادین خود را نیز به سه زبان فارس، عربی و لاتین معرفی نموده است.
شایان ذکر است، فرم عضویت یاد شده در دو فرمت جداگانه  به  صورت   «Word»  و «PDF» و در قالب فایل فشرده (زیپ)  برای دریافت توسط استادن محترم، بارگذاری شده است.


دانلود فایل